Vattenledningsarbete lamslår bil- och busstrafik i innerstan, Östermalm och Roslagstull och Solna

Peder finns på plats på Lidingövägen och vi funderar över hur Trafikkontoret tänkte när de gav tillstånd för Stockholm Vatten att utföra dessa icke-akuta arbeten på dagtid.
Arbetet utförs vid Lindingövägen i höjd med Östermalms IP och innebär att det bara är ett framkomligt körfält. Något som lett till långa köer på Valhallavägen och påverkar trafiken från Norrtälje och Solna. Bussarna från Norrtäljetrakten har beslutat att vända vid Daneryds sjukhus och resenärer uppmanas att inte ta bussen över huvud taget från innerstan mot och på Östermalm.