tisdag 20 september

Idag sågades de dödade pilträden ner

Tidigare i somras upptäcktes att någon borrat hål i sex stycken fontänpilar vid Norr Mälarstrand. Sedan dess har träden sakta dött och idag var det dags att ta ner dem. Stockholm Idag kommer i början av oktober att berätta mer om trädmord och vad man kan göra för att motverka framtida mord. Ett sätt skulle kunna vara att snegla på hur man gör i Sideny i Australien, i väntan på att nya träd växer upp ersätter man helt sonika träden med en kuliss eller banderoll, vilket leder till att den eventuella utsikt som de dödade träden skulle ha givit, går förlorad.