torsdag 22 september

Kungliga biblioteket fyller 350 år

Idag för 350 år sedan antog Karl XI:s förmyndarregering en ny kansliordning. Det brukar man räkna som starten för Kungliga bibliotekets verksamhet. Då bestämdes att alla boktryckare i riket skulle skicka två exemplar av varje skrift de tryckt till Kungl. Maj:ts kansli, innan de spred skriften. Vi åker till Kungliga Biblioteket och gratulerar på födelsedagen och kollar hur det fungerar med insamlandet av böcker idag.