Mångkulturella ekar får stjärnstatus

1:20 min

Stockholms län har fått nio mångfaldsekar i bland annat Botkyrka, Huddinge, Södertälje och Tyresö. Ekarna har speciella skyltar som presenterar dem och de arter som lever och är beroende av ekarna. En av de mest kända ekarna finns i Bergianska trädgården i Stockholm.

– Här har vi en typisk Sparbanksek skulle allmänheten säga om den här eken, säger ekologen Bo Ljungberg och pekar på en ek som har väldigt vid krona och en väldigt skrovlig bark. Den är alltså väldigt gammal. Det finns välig variation och det finns många olika miljöer på den här eken.

När man har undersökt den här eken och åtta andra ekar så har man funnit inte mindre än 220 arter skalbaggar, 109 olika lavarter, 36 mossarter, 25 arter svampar samt sex arter Klokrypare. Det är ett slags småspindlar som ser ut som skorpioner. Varför är det viktigt med en kändisek?

– Det här är en symbol för ekens mångfald. Vi vet att eken är bostad för många arter. Det här är lite historiskt också, säger Bo Ljungberg. De här ekarna är väldigt gamla och de har stått solbelysta men idag står många undanträngda och det är ett litet hot mot ekarna. Det är det vi vill lyfta fram, att vi måste vårda de här ekarna och vi måste tillåta att de får bli gamla.