måndag 24 oktober

Framtiden för vården granskas

I veckan kommer vi prata mycket om hur framtiden ser ut för sjukvården i regionen och länet. Tillsammans med våra kollegor på P4 Sörmland, P4 Uppland och P4 Västmanland granskar vi sjukvården i Mälardalen. Idag pratar vi om att Stockholms läns landsting inte kan säkra en bra och god vård om man inte tar in patienter från andra län.