SL kan få konkurrens om busstrafik

3:03 min

Från och med årskiftet kan privata bolag starta lokal kollektivtrafik. SL kommer alltså inte längre ha monopol på att bedriva kollektivtrafik i Stockholms län. En konkurrent skulle till exempel kunna starta en konkurrerande busslinje på sträckor där det idag går pendeltåg - eller som tvärförbindelser, något som ofta saknas i länet.

Var skulle du vilja ha en ny busslinje? Skriv till stockholmidag@sverigesradio.se