De ser staden med unga ögon

6:20 min

Hur skulle staden se ut om Stockholms ungdomar fick bestämma? Ja, det är en fråga som åtminstone delvis kommer att besvaras i Arkitekturmuseets nya utställning Staden i ungas ögon. Utställningen är ett återkommande samarbete mellan Arkitekturmuseet och Thorildsplans gymnasium och meningen är att ungdomarna ska förändra olika områden så att det blir platser som de själva skulle vilja vara på.