Samordnare vill ha nationellt huliganregister

Idag lämnar den tidigare rikspolischefen Björn Eriksson, som är regeringens nationella samordnare mot huliganism in ett första delbetänkande till regeringen om hur huliganismen ska bekämpas. Han vill bland annat ha ett nationellt register över avstängda huliganer. Det finns också förslag om att låta fotbollsklubbar som ägs till minst 51 procent av en förening, slippa betala för polisbevakningen.