Nörderi

har en programpunkt som kallas ”Bollkunskap”. Man kan utan att överdriva hävda att vi lånat mycket av konceptet från fotbollsnördarnas paradis: ’The Knowledge” på the Guardians hemsida.

Och klart att man ställde upp när engelsmännen törstade efter lite bildning...

(17 sep)
Richard Henriksson
richard.henriksson@sr.se