läktarproblemen i allsvenskan

Inte straffbart att skrika domarjävel

3:04 min

Efter den senaste tidens anmälningar sätter Svenska fotbollförbundet ner foten om vad som gäller på de svenska fotbollsläktarna. Det är inte okej, men heller inte straffbart att skrika "domarjävel". Och kommer toligen inte att bli det.

Svenska fotbollförbundets styrelse har nu uttalat sig om de ramsor och banderoller på läktare som i vissa fall har lett till anmälan och i vissa fall bestraffningar.

Man menar att praxis för vad som är tillåtet och inte felaktigt har ändrats av vissa matchdelegater. Det är bara styrelsens förslag på höstens representantskapsmöte som kan ändra på regler, praxis och tillämpningar.

– De regler och den tillämpning som har gällt, den gäller tills nya beslut är fattade av representantskapet, inte av någon annan, säger Mikael Santoft, generalsekreterare i Svenska fotbollförbundet.

Hur kommer man fram till att det är okej att säga domarjävel, men inte att domaren är en hora?

– Det är skillnad på vad som är rekommendabelt och vad som är bestraffningsbart. Nej, det är inte särskilt lämpligt att säga domarjävel, men ska man ändra på den praxisen måste man ha en ordentlig diskussion innan. Man kan inte börja med att försöka få till straffsatser, säger Mikael Santoft.

Många anser att förbundet har hamnat i en lågvattennivå i den här debatten?

– Många av de som är involverade vill förbättra läget på våra arenor. I sin ambition att göra det så har man inte gått hela den kedjan man måste innan man ändrar på praktiken, säger Santoft.

Var ni för otydliga i hur andemeningen skulle vara?

– Bestämmelserna har sett likadana ut under väldigt lång tid. Men när grupperingar började diskutera, vad gör vi under det kommande året, tror jag att man drog man väl långtgående konsekvenser av det.

Vems fel är det?

– Det vill jag inte peka ut. Nu är det korrigerat och det är det viktigaste. Nu är man överens om att så här ska vi göra. Ska vi göra korrigeringar i framtiden får det följa det system vi har, säger Mikael Santoft.

Med tanke på den hulligandebatt som pågår och frågor om folks liv och hälsa på och runt arenorna, tycker han att den här frågan har skymt det som är viktigare.

– Ja, det blev fokus på det som inte rä det vikigaste just nu – säkerhetsfrågorna. Ta som exempel bengaliska eldar, det är farligt och skapar en osäkerhet. Det är precis det vi vill korrigera, säger Mikael Santoft.

Så om folk kommer skrika domarjävel så är det inte okej, men inte straffbart?

– Man skulle kunna uttrycka det så.

Känner du att supportrarna vet vad som gäller?

– Nej, jag tror inte man har det klart för sig. Ska det ändras måste också supportrarna få information om vad som gäller. De ramsor som inte har bestraffats under 20 år kommer inte heller att bli bestraffade i framtiden. Det är min bedömning, säger Mikael Santoft.

Robert Tennisberg
robert.tennisberg@sr.se

Johnnie Lager
johnnie.lager@sr.se