22 februari 2013

Pernilla Berglund debuterar med boken Tilltar

14 min

Pernilla Berglund från Umeå som är fredagsförmiddagens gäst är debuterande författare. "Tilltar" heter hennes diktsamling.

Så här står det bland annat i förlagets presentation:

Vi föds på en plats. Vi får en relation till platsen. Platsen blir vår, och vi blir platsens. Vi ser något annat, och vi rör på oss. Vi kommer till nya tillflyktsorter och nya hamnar. Och så börjar allt om, inte riktigt på samma sätt, men nästan."

Dikterna i Tilltar undersöker det täta samband mellan hur vi förhåller oss till de människor som omger oss och hur vi söker kontakt och vill hitta en plats. På vilka sätt är det möjligt att vara; att stanna upp eller ge sig hän i rörelserna, känslan? De yttre och inre landskapen korsar varandra, närhet blir till avstånd, och vad som sker i rörelsen är svårt att få fatt i, men det är i dessa rörelser som vi i viss mån blir till. Det är ett sökande efter en plats, både geografiskt och mänskligt.

Du anar inte hur det kommer till dig. Det är vägarna som färdas. Du har ingen handling, det är ett förande framåt. Platsen omkring dig, på väg att lossna.