Eriks bästa EU-special - Asylpolitiken

Fram till EU-parlamentsvalet anordnar Metropol Nu temasändningar om olika valfrågor. Torsdagen den 28:e maj snackades det om EU:s asylpolitik. Hur bra koll har du på vad de olika partierna tycker i de här frågorna? Här är en sammanfattning!

 

Moderaterna

Moderaterna tycker att det är viktigt att hela EU tar ansvar när det gäller att ta emot flyktingar. Därför vill de se en gemensam asyl- och migrationspolitik inom EU så snart som möjligt. Moderaterna är för arbetskraftsinvandring och menar att Sveriges behov av arbetskraftsinvandring är bredare än den högkvalificerade arbetskraft som EU:s så kallade Blue Cardsystem riktar sig till. Blue Cardsystemet är ett försök från EU att locka högutbildad arbetskraft till unionen.

 

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna betonar också vikten av en jämn ansvarsfördelning mellan medlemsländerna och vill ha gemensam asyl- och migrationspolitik. Den vill man ska ses som en miniminivå, ett medlemsland ska inte hindras att ha en mer generös politik om det anses motiverat. Kristdemokraterna betonar också att asyl- och migrationspolitiken alltid ta hänsyn till barnperspektivet för att familjemedlemmar inte ska skiljas från varandra.

Liksom Moderaterna är Kristdemokraterna för arbetskraftsinvandring. Man är för Blue Cardsystemet, men menar att alla som har ett jobberbjudande ska ges en möjlighet att komma till EU för att arbeta oavsett kvalificering. Partiet säger sig också vilja arbeta för de papperslösas situation i EU.

 

Centerpartiet

Centerpartiet ser positivt på en gemensam flyktingpolitik i Europa där alla länder tar ett solidariskt ansvar för människor som tvingas fly från sina hemländer.

Partiet betonar att en gemensam flyktingpolitik är nödvändig också för att kunna bekämpa den omfattande människosmugglingen.

 

Folkpartiet

Samma regler för asyl och krav på en rättssäker asylprocess och flyktingmottagning ska gälla i alla EU-länder. Partiet vill också att EU:s byrå för grundläggande rättigheter ska få göra kontroller i medlemsländerna för att se att de lever upp till regler och konventioner när det gäller behandling av flyktingar.

Folkpartiet vill också att varje asylsökande ska få sin sak prövad individuellt. Man menar att systemet med "säkra länder" dit asylsökande automatiskt skickas tillbaka åsidosätter asylrätten och bör avskaffas. Dessutom vill man försöka minska visumtvånget för den som vill till Europa, eftersom man menar att det göder människohandel och flyktingsmuggling.

Den som lever som papperslös utan uppehållstillstånd inom EU ska ha rätt till skolgång och sjukvård som inte kan anstå, utan risk för repressalier. Också Folkpartiet stöder arbetsinvandringssystemet "Blue Card".

 

Socialdemokraterna

Även Socialdemokraterna betonar att alla länder måste dela på ansvaret att ta emot dem som har behov av skydd i Europa.

Man tycker också att EU måste samlas kring en gemensam migrationspolitik som garanterar alla asylsökande en rättssäker prövning, kort handläggningstid och där alla länder lever upp till den lagstiftning som medlemsländerna kommit överens om.

 

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet fokuserar i sin EU-politik på att arbeta mot asylpolitiken som man menar skapar ett Fort Europa, där människor stängs ute. Partiet vill alltså öppna gränserna mer.

Vänsterpartiet vill också, liksom Miljöpartiet arbeta för att flyktingar inte ska behandlas som kriminella i EU. Partiet är motståndare till vad de kallar särbehandlande mottagande - och syftar då på Blue Cardsystemet.

 

Miljöpartiet

Miljöpartiet fokuserar på att flyktingar inte ska behandlas som brottslingar, med den förvaring som finns idag. Men vill också att det så kallade Schengenområdet, med dess bestämmelser, ersätts med överenskommelser som garanterar fri rörlighet för alla människor inom EU och också underlättar för människor utanför EU att resa in i unionen,

Partiet vill också att barnens rättigheter stärks, oavsett legal status, så att barn utan papper får tillgång till utbildning och sjukvård samt att barn inte sätts i förvar på grund av deras flykting- eller invandringsstatus.

 

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ fokuserar hela sin politik på just genusfrågan och när det gäller asylpolitiken anser partiet att EU saknar insikt och förståelse för kvinnors asylskäl. Domstolar och rättsväsende frikänner män som gör sig skyldiga till våldtäkt och övergrepp medan kvinnor och flickor får sina liv förstörda.

 

Junilistan

Junilistan anser rent generellt att invandrings- och asylpolitik är frågor för medlemsländerna, men partiet säger sig inte vilja medverka till bygget av en Fästning Europa. En medlemsstat i EU ska kunna föra en generös flyktingpolitik om det så önskar. Det ska också vara tillåtet för EU:s medlemsländer att återupprätta gränskontrollerna mot andra EU-länder om de anser att det krävs för att stoppa människosmuggling.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista