Fästingambulans

Jag undrar om någon fästning har åkt den ambulansen någon gång till Fästings

Sjukhuset?

Juan