Fråga 18: Vad är en bra människa?

Idag undrade vi vad en bra människa egentligen definieras som. Hur räknar man på det? hur görs bedömningen? Vilka kriterier måste uppfyllas för att man själv ska anse att man är god, och dels för att andra ska tycka det?

Är det så att närhet till andra gör att man förstår deras ageranden bättre och därmed inte bedömer dom som onda. Förståelse och närhet verkar således "skapa" fler bra människor. Samtidigt verkar det vara så att närhet gör det lättare att såra, vilket i sin tur kan skapa bedömningen att man är dålig.

Och varför vill vi vara bra människor överhuvudtaget? om man inte är religiös så att man tror på ett konkret himmel och helvete alltså... vem samlar man poäng för då egentligen? man dör ju ensam. Varför är det viktigt att vara en bra människa. Var kommer ens samvete ifrån?

Ametist, Öris och Amanda diskuterade.