113 13 nytt nationellt informationsnummer

11 mars införs ett nytt telefonnummer för hela Sverige ett  telefonnummer där allmänheten kan informera sig och lämna information om större händelser, där det inte är direkt fara för liv.

Ett nytt nationellt informationsnummer håller på att införas i Sverige.

Ännu ett nummer att lägga på minnet.

Numret ska vara ett stöd för kommuner och andra ansvariga samhällsaktörer att  förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser.

Det kan till exempel handla om en större storm, översvämningar eller en storbrand. Vid dessa tillfällen har hitintills rått stor förvirring om vilket nummer man ska ringa till för att lämna eller få information och många gånger har nödnummret 112 felaktigt används.

Det är 113 13 som allmänheten ska ringa och kunna lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

Bakgrunden tilldet nya numret är att Regeringen gett SOS Alarm i uppdrag att i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ta fram tjänsten som kommer att vara tillgänglig dygnet runt och årets alla dagar.

All information som lämnas på 113 13 är kontrollerad och avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum.

Ofta kan SOS Alarm, med sin centrala roll i samhället, kort bekräfta att något har inträffat. Den informationen som de har att ge kommer ju i så fall direkt från berörd myndighet, beroende på händelse, från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer.

112 ska alltid även i fortsättningen användas i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö.

Följande nummer är viktigt att ha koll på.

112 Nödnummer vid fara för liv, egendom eller miljö

1177 Sjukvårdsrådgivning

114 14 Polisens nummer vid icke akuta händelser

113 13 Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

Anette j-son Hälleby                                  anette.jonson-halleby@sr.se