Snogerup listar Linnés botaniska insatser

Namnsystemet, sexualsystemet, resorna och föreläsningarna - så här listar botanikprofessor Sven Snogerup Linnés initiativ i botaniken

1. Han förordade ett konsekvent och logiskt namnskick som gjorde det möjligt att göra listor och diskutera växter för olika ändamål utan onödig mångordighet.

2. Han skapade en översikt över alla världens blomväxter med hjälp av sitt sexualsystem, en referensram i vilken man sedan kunde inplacera nya arter eller släkten.

3. Han gjorde en första grundlig översikt över alla världens då kända kärlväxter. Den internationella överblicken var och är nyckeln till en god förståelse av hela variationen.

4. Han startade arbetet med att utforska vad man ännu inte visste om jordens organismer. Själv gjorde han främst resor inom landet, sina elever sände han ut till illa kända platser över hela världen.

5. Han grundlade en tradition för de lägsta rangerna i systemet, för arter och för släkten. Arten som sammanhållen av gemensam historia och framtid genom fortplantning bland de ingående individen. Släktet som en av viktiga gemensamma egenskaper sammanhållen grupp av arter. Han startade också med att gruppera släktena i naturliga familjer.

6. Han hade offentliga föreläsningar och exkursioner, avsedda att sprida kunskap om naturen till andra än en akademisk elit. Det är fortsättningen av denna strävan som blivit grundvalen för våra provinsfloror och vår starka naturskyddsrörelse.

Till slut vill jag säga: Gnäll inte om vad Linné inte gjorde! Han var ingen övermänniska, han hade enorma ambitioner och gjorde vad han hann med under sin livstid. Och försök se hela hans verk mot bakgrunden av den dåliga förkunskap som då fanns och det rigida samhälle han arbetade i.

Sven Snogerup, professor emeritus i botanik och författare till flera böcker om Linné