Gud som hämnare

Så som du lever så går det.

Före sin död ingen lycklig.

Citerat efter Solon av Linné i hans Nemesis Divina.

LINNÉS LÄXOR

Nemesis Divina är en samling texter på temat Den gudomliga hämnden. Linné har här ställt samman citat och berättelser till en exempelsamling över hur illa det kan gå om man inte lever gudfruktigt. Texterna är ofta mycket korta, skrivna med snärt och skärpa. De visar Linné som en av det svenska språkets stora stilister. Hemska, dråpliga och omedvetet roliga, var de här berättelserna givna för en skådespelare som Henric Holmberg. Jag valde ut ett tjugotal av de knasigaste. Och självklart ramade jag in dem med en liten Bach-trudelutt, en samtida till Linné, med samma gudomliga begåvning och hetlevrade temperament.

Magnus Lindman

Radioteatern