Sven Britton: "Linné påminner om människans beroende av naturen"

Sven-Britton, infektionsläkare vid KI som håller kurser i ”Linneansk medicin”, använder 300 år efter Linnés födelse honom för att påminna unga läkare om att människan lever i ett ekosystem i kontakt med och i beroende av djur och växter, något som Britton menar utelämnas i dagens alltför antropocentriska medicin. Sven Britton ger dagens expertsvar på Linnéportalens enkät.

Vad var det i Linnés personlighet som gjorde honom så speciell?

– Arbetssamhet och PR-sinne kombinerat med ett välordnat intellekt och god stilistisk förmåga.

Vad var i dina ögon det främsta han uträttade, och varför var det så märkvärdigt?

– Han inrättade en begriplig och på relevanta grunder byggd ordning i arterna, framför allt i växtriket. Viktigt för den taxonomiska vetenskapen men även den jämförande.

Vad är det viktigaste arvet han lämnat efter sig till idag?

– Se ovan samt hans litterära texter. 

Vad tror du han skulle gjort om han hade fötts idag?

– Möjligen molekylärgenetik men kanske vore han mer fantasifull än så.

Finns det någon risk att vi överskattar hans betydelse i samband med jubileet?

– Ja.

Hur firar du själv jubileet?

– Jag håller kurs med studenter i Linneansk Medicin med undertiteln ”Sjukdomsframkallande djur och helande växter” med besök på Linnean Society i London och exkursioner i hans fotspår på Öland vecka 23 och 24.

Något du vill tillägga kring Linné och jubiléet? Vad har Linné betytt för dig personligen?

– Jag använder honom för att påminna unga läkare om att människan lever i ett ekosystem i kontakt med och i beroende av djur och växter, något som utelämnas i dagens antropocentriska, molekylära medicin.

Enkät: Björn Gunér