"Vad de gjort det vet jag inte. Men Gud dömer ej utan orsak, det vet jag"

I skriften Nemesis Divina framträder en annorlunda bild av Carl von Linné, med en sträng och lite vidskeplig syn på hur Gud straffar dåligt leverne. Skriften var från början inte tänkt för publicering utan som vägledning för hans son. Här kan du höra ”Linnés Läxor”, ett antal utdrag ur skriften upplästa av skådespelaren Henric Holmberg. Läs också kommentaren av producenten Magnus Lindman på Radioteatern.

LINNÉS LÄXOR

Så som du lever så går det.

Före sin död ingen lycklig.

Citerat efter Solon av Linné i hans Nemesis Divina.

Nemesis Divina är en samling texter på temat Den gudomliga hämnden. Linné har här ställt samman citat och berättelser till en exempelsamling över hur illa det kan gå om man inte lever gudfruktigt. Texterna är ofta mycket korta, skrivna med snärt och skärpa. De visar Linné som en av det svenska språkets stora stilister. Hemska, dråpliga och omedvetet roliga, var de här berättelserna givna för en skådespelare som Henric Holmberg. Jag valde ut ett antal av de knasigaste. Och självklart ramade jag in dem med en liten Bach-trudelutt, en samtida till Linné, med samma gudomliga begåvning och hetlevrade temperament.

Magnus Lindman

Radioteatern