Carl Frängsmyr: "Imponerande produktiv och nytänkande"

Carl von Linnés flit och förmåga till nytänkande imponerar, inte minst hans unga ålder när han gjorde sina viktigaste arbeten. Det tycker Carl Frängsmyr, forskare i idé- och lärdomshistoria, som också medverkar i Uppsala Universitets officiella bok till jubiléet. Frängsmyr ger dagens expertsvar på Linnéportalens enkät.

Vad var det i Linnés personlighet som gjorde honom så speciell?

– Hans arbetsamhet, flit och förmåga till nytänkande. Man får inte glömma att han bara var 28 år gammal när han utgav Systema naturae, som lanserade ett helt nytt sätt att strukturera naturen. Det är klart att det måste ha krävts en osedvanlig begåvning som tillsammans med flit och nyfikenhet blev en osedvanligt lyckad kombination.

Vad var i dina ögon det främsta han uträttade, och varför var det så märkvärdigt?

– Hela hans systematiska arbete, inklusive den binära nomenklaturen var naturligtvis sensationellt. Det blir inte mindre märkvärdigt av att Linné bara var 28 år gammal när han framlade Systema naturae. Hans produktivitet under Hollandstiden kan man heller inte annat än imponeras av.

Vad är det viktigaste arvet han lämnat efter sig till idag?

– Jag vill nog hävda att det är namnsystemet, den binära nomenklaturen.

Vad tror du han skulle gjort om han hade fötts idag?

– Därom kan man bara spekulera. Linné var genuint vetenskapligt intresserad och det skulle han väl ha varit om han blivit född i vår tid också. Han skulle antagligen ha blivit forskare av något slag, och ett ämne som människans påverkan på klimatet hade med all säkerhet intresserat och engagerat honom mycket.

Finns det någon risk att vi överskattar hans betydelse i samband med jubileet?

– Den risken finns vid alla jubileer, men om man tar i i överkant en eller två gånger varje sekel gör det inte så mycket. Man får betänka att historiska företeelser annars sällan får stå i centrum. Det mesta jämnar ut sig över tid, och i vår tid är vi ganska balanserade trots allt.

Hur firar du jubileet?

– Jag har en del åtaganden och kommer att vara med vid högtiden i aulan.

Något du vill tillägga kring Linné och jubiléet? Vad har Linné betytt för dig personligen?

– Jag tycker att det är roligt med de högtider som stundar, inte minst för Uppsala som stad. För mig personligen har Linné betytt en hel del. Fascinationen inför gestalter som Linné och Rudbeck den äldre väckte tidigt mitt intresse för det intellektuella livets historia.

Enkät: Björn Gunér