Nils Uddenberg: "Konsekvent katalogiserare och stark stilist"

Linnés stora ambitioner och konsekvensen i genomförandet imponerar på Nils Uddenberg, professor och författare som har skrivit linnéårets officiella bok. Men kanske finns det ändå en risk att vi i heroiserar Linnés väl mycket, menar Uddenberg, som samtidigt vill lyfta fram den gode stilisten Linné. Nils Uddenberg ger dagens expertsvar på Linnéportalens enkät.  

Vad var det i Linnés personlighet som gjorde honom så speciell?

– Han var väldigt konsekvent. Han bestämde sig tidigt för att han skulle katalogisera alla växter och djur och genomförde det sedan på ett väldigt konsekvent sätt. Han var också väldigt flitig. Det mesta av hans grundtänkande var färdigt redan när han var under 30 år.

Vad var i dina ögon det främsta han uträttade, och varför var det så märkvärdigt?

– Internationellt sett så var det att han införde det binära namnsystemet, med ett släktnamn och ett artepitet. Personligen tycker jag också att han var en väldigt duktig författare som skildrade sina ämnen på ett sätt så att det blir spännande att läsa.

Vad är det viktigaste arvet han lämnat efter sig till idag?

– Namnsystemet.

Vad tror du han skulle gjort om han hade fötts idag?

– Han skulle nog ha sysslat med DNA eller molekylärbiologi. Även där krävs en väldig konsekvens. Han var ju en katalogiserare också, och det finns ett stort behov av att kartlägga genetiska anlag, vilket borde kunnat intressera honom.

Finns det någon risk att vi överskattar hans betydelse i samband med jubileet?

– Ja, det gör det väl. Han var inte samtidens största biolog teoretiskt, det var snarare hans vedersakare Georges de Buffon, som var minst lika skarp teoretiskt. Det finns en risk att vi nu i en nationalistisk yra heroiserar Linné väl mycket. Han har blivit ett vetenskapligt nationalhelgon.

Hur firar du jubileet?

– Jobbar som fan. Pratar ständigt om Linné, ibland så att man blir trött på det.

Något du vill tillägga kring Linné och jubiléet? Vad har Linné betytt för dig personligen?

– För mig är hans sätt att skriva intressant, han är en duktig stilist och skriver väl. Jag har länge varit intresserad av biologi och då läst Linné och alltid gjort det med glädje. Han är en inspirationskälla och en intressant referenspunkt i förhållande till den moderna biologin.

Nils Uddenberg har skrivit linnéårets officiella bok, ”System och passion, Linné och drömmen om Naturens ordning”, med fotografier av Helene Schmitz.

Enkät: Björn Gunér