"Det ledsamt är vara ämbetsman"

Mest vittberest var Anders Sparrman. Hans första resa gick till Kina, då var han bara 17 år. Senare reste han med James Cook förbi Godahoppsudden, till Stilla havet och Södra ishavet.

Som många av Linnés apostlar var Sparrman en märklig och egensinnig man. Han blev aldrig någon framgångsrik akademiker utan intresserade sig i stället för det ockulta och blev magnetisör.
 
Dokumentären ”Det ledsamt är vara ämbetsman” sändes år 1989 och är gjord av Otto Fagerstedt och idéhistorikern Sverker Sörlin.