Helene Schmitz: "En besatt mans blick såg små underverk"

”Inga underverk är större än de minsta” skrev Linné, och fotografen Helene Schmitz fascineras av hans blick på naturen och hans sällsynta betraktelser av växterna. Själv har hon tagit de sällsynt vackra växtbilderna i årets officiella Linnébok, en bok som hon själv är initiativtagare till. Helene Schmitz svarar här på Linnéportalens enkät.

Vad var det i Linnés personlighet som gjorde honom så speciell?

– Det var hans närmast besatta idé om att ordna och systematisera all världens växter och djur. Han måste också ha arbetat extremt hårt för att lyckats genomföra så mycket under sitt liv. Och naturligtvis också lyckats engagera många andra människor för att förverkliga sina visioner. Inte minst sina lärjungar...

Vad var i dina ögon det främsta han uträttade, och varför var det så märkvärdigt?

– Jag har i mitt arbete blivit mest fascinerad av hans ”blick” på naturen. Jag har tagit fasta på hans närsynta betraktelser av växterna. ”Inga underverk är större än de minsta” skrev Linné. Jag tycker att det är märkvärdigt att man innan Linné inte förstod att växterna förökade sig sexuellt. Men Linné förstod detta och förmedlade det till sin omvärld.

Vad är det viktigaste arvet han lämnat efter sig till idag?

– Namngivningen, den binära nomenklaturen, som innebär att varje art får ett vetenskapligt namn bestående av dels namnet på släktet det tillhör, dels ett eget artepitet. Det var märkvärdigt för att det var nytt, och för att det används än i dag.

Vad tror du han skulle gjort om han hade fötts idag?

– Jag tror han hade jobbat med klimatförändringarna på jorden.

Finns det någon risk att vi överskattar hans betydelse i samband med jubileet?

– Nej.

Hur firar du själv jubileet?

– Genom att jobba. Jag håller på med en internationell utställningsturné där mina fotografier som belyser Linnés sexualsystem visas.

Något du vill tillägga kring Linné och jubiléet? Vad har Linné betytt för dig personligen?

– Jag tycker att man ska använda jubiléet för att för att arbeta för att det också i framtiden ska finnas en mångfald i naturen. Att jobba för att globalt försöka få bukt med utarmningen och skövlingen av jordens naturresurser. En sak som jag är förvånad över är att Linné inte har blivit mer uppmärksammad som författare. Han skrev så vackert.

Enkät: Björn Gunér