Hur blev Linné Linné?

Hur kunde en prästson från en liten ort i Småland ge sig ut i Europa och debattera med botanikens stora, så ung? Hur kunde han få så stort genomslag så tidigt? Och varför envisades en så gudfruktig människa som han med att likna växternas fortplantning vid män och kvinnor i brudsängen?