Läs breven från och till Linné

Över 5 000 brev till och från Carl von Linné finns bevarade och nu läggs de ut på nätet.

Carl von Linné var en flitig brevskrivare. Med sina många brev skickade han fröer och organismer och höll sina internationella kontakter levande. Och breven är just i färd med att läggas ut på nätet. Ett arbete som redan pågått i flera år och var tänkt att bli klart nu till jubiléet men kommer att bli färdigt först nästa år på grund av den stora mängden.

Breven berättar om 1700-talets vardagsliv, men också om de strävanden Linné hade  som forskare. Eva Nyström, forskningsredaktör i linnékorrespondensprojektet berättar för Vetenskapsradions reporter Camilla Widebeck.