Elisabeth Långström: "Ett föredöme i sin levande undervisning"

När hon var liten fick hon lära sig växternas namn på svenska och latin av sin pappa, precis som Linné nära 300 år tidigare. Senare följde hon i en av Linnés lärjungars spår och reste till Jemen för att samla material. Idag är Elisabeth Långström doktor i systematisk botanik och inspireras av Linnés sätt att undervisa och göra PR för sig själv.  

Vad var det i Linnés personlighet som gjorde honom så speciell?

– Det var hans brinnande intresse för växterna och djuren som engagerade honom så mycket och hans fantastiska förmåga att förmedla detta.

Vad var i dina ögon det främsta han uträttade, och varför var det så märkvärdigt?

– Det allra bästa var binomialsystemet (tvånamnssystemet). Det förenklade livet för oss alla, i stället för långa komplicerade beskrivningar (namnen var då fraser på latin som beskrev växten) införde han detta tvånamnssystem som är så mycket enklare att lära sig och som gör att vi kan kommunicera om organismerna med alla andra som lärt sig de vetenskapliga namnen.Och även hans sexualsystem för växter, som inte var ett naturligt system (vilket han var medveten om), men som fungerade så väl som en grund för systematiken.

Vad är det viktigaste arvet han lämnat efter sig till idag?

– Binomialsystemet, och så var han ett föredöme för alla lärare med sin levande undervsning och användandet av uteklassrummet.

Vad tror du han skulle gjort om han hade fötts idag?

– Jag tror han skulle älskat växterna lika mycket nu som då och han skulle förmodligen forskat och varit framgångsrik inom evolutionsbiologi.

Finns det någon risk att vi överskattar hans betydelse i samband med jubileet?

– Nej, han var ju en fantastisk man och det verkar som att folk är väl medvetna om hans svagare sidor också, i alla fall de som är lite nyfikna. Jag tycker kanske att vi har underskattat hans storhet tidigare - särskilt i Uppsala. Det är svårt att vara poet i sin egen stad.

Hur firar du jubileet?

– Jag har producerat utställningsmaterial inför jubiléet. Inledde jubileumsveckan nu med att undervisa våra Linnékurs-studenter på Uppsala universitet. Vi besökte Linnés grav i Domkyrkan, vandrade Linnés Danmarksstig, Besökte Linnés Hammarby, Linnés Sävja, Linnéträdgården och utställningarna i Linneanum i Botaniska trädgården. Igår vandrade jag också på den nyinvigda stigen i Gränby - Sara Lisas stig - och kommer att delta i flera av evenemangen i Uppsala. Jag ser fram emot marknaden på St Eriks torg där vi ska få uppleva 1700-talets Uppsala (inklusive lukterna!).

Vad har Linné betytt för dig personligen?

– Jag har länge känt att jag kan identifiera mig med Linné ganska mycket. Min pappa gjorde precis som Linnés far gjorde med Linné när Linne var fyra år gammal. När jag var tre år började pappa lära mig växter på svenska och latin - tre växter om dagen. Han var nog inte lika hård som Linnés far men jag älskar verkligen växterna. Pappas undervisning resulterade i ganska goda kunskaper om växter men som tonåring kunde jag växterna ibland endast på latin, vilket kunde förvåna folk. Jag har gjort min avhandling i Linnés största ämne - systematisk botanik - och reste till Jemen precis som Linnés lärjunge Forsskål för att samla in mitt forskningsmaterial. Jag har varje sommar under väldigt många år undervisat i floristik på somrarna i Uppsala och vi går till samma platser som Linné gick för att exkurera. Det känns som jag har följt i Linnés fotspår på många vis och när jag arbetar med undervisning och forskningsinformation inspireras jag av Linnés sätt att undervisa och att göra PR för sig själv och sin forskning.

Elisabeth Långström är doktor i systematisk botanik och arbetar nu mest med forskningsinformation och biologi/botanikundervisning vid Uppsala universitet. Hon är också en av kursledarna på Uppsala Universitets Internetkurs om Carl von Linné som kan läsas på distans.