Mega: Premiär för Historiedagboken

P3 söndag 8 februari kl 7.40

Historiedagboken riktar sig till barn i åldern tio till tolv år och i fiktiva dagböcker porträtteras sex historiska svenskar genom barns ögon. Historierna är fulla av fakta och detaljer som ger en bild både av personerna och den tid de levde i. Dagbokshistorierna varvas med reportage gjorda av två tolvåriga reportrar.

Personerna som lyssnarna får bekanta sig med är bland andra Ansgar, Olof Skötkonung, Dacke, Karin Månsdotter, Rumpare-Malin och Kajsa Warg. Programmen tar upp teman som religion, kristendom, modern asatro, pengar, krig, terrorism, kärlek och häxeri. Historierna är skrivna och producerade av författaren Olle Svalander och Johanna Göthe. Programmen är inlästa av skådespelarna Johan Ulveson och Rachel Mohlin. 

I Kajsa Wargs kök ligger röken tät, i ett kloster i Bremen ligger Ansgar på sin dödsbädd och tänker på folket i Birka, på Hötorget i Stockholm ser en pojke sin mormor brännas på bål. Dessa och andra scener ur den svenska historien får lyssnarna uppleva i Historiedagboken från UR som sänds i tio delar inom ramen för Mega.

Historiedagboken ingår i en större historiesatsning från UR. Under våren sänder UR även tv-programmen ”Historiepolisen” för barn och ”Max 1800-tal” för ungdomar.