Stå bredvid eller gripa in?

Varför väljer vissa människor, som blir vittne till våld, att agera medan andra förblir passiva åskådare?

- En vanlig föreställning är att grupptryck alltid har en negativ inverkan på individen, säger Mark Levine, socialpsykolog (bilden).

P1 måndag 9 februari kl 12.10