Musikmagasinet Klang: Upptakt Berlin

P2 måndag 4 maj kl 12.30

Birgitta Tollan gör självsvåldiga nedslag i musiklivet i en av världens musikaliska huvudstäder.

Svenske dirigenten Stefan Solyom, som levt sju år i Berlin, berättar varför Berlinfilharmonikerna är en av de främsta orkestrarna i världen.

Klassiskt utbildade pianisten Andrea Neumann plockade isär sin flygel, började experimentera och fick ett helt nytt förhållningssätt till de klassiska pianostyckena.

Svenske tonsättaren Marcus Fjellström bytte ett litet samhälle i Norrland mot Berlin där han i studion skapar tvetydig musik för skivmediet.

Författaren och musikskribenten Björn Gottstein berättar om hur det speciella Berlin Sound, som experimenterande musiker utvecklade efter murens fall, har övergått i dagens mångfald av musikaliska och elektroniska experiment.