Vetenskapsradion Historia: Nationalparkerna 100 år

21 maj 13.20, repris 24 maj 19.35 samt 27 maj 01.03

I maj 1909 fattades beslut om att inrätta Sveriges första nationalparker. Hundra år senare står de som stolta symboler för svenskt naturskydd och miljötänkande, men vad var det egentligen för tankar som låg bakom skapandet av nationalparker?
- Det handlade ju, som namnet antyder, om att skapa nationella parker som skulle spegla typisk svensk natur, berättar miljöhistorikern Sverker Sörlin. Och det viktiga var just att det skulle vara svensk natur, parkerna var ett led i nationsbyggandet i början av 1900-talet.

Från början kom parkerna att stå mer eller mindre outnyttjade, men snart kom de att attrahera en upplyst elit som fått smak för natur- och friluftsliv.
- Det kom att höra till allmänbildningen att kunna sin flora och fauna, fortsätter Sverker Sörlin, och det blev högsta mode att besöka nationalparkerna i fjällen.

Vetenskapsradion Historia fortsätter dessutom att botanisera bland medeltidens bestar och monster. Henrik Otterberg, redaktör för boken Bernströms Bestiarium, berättar i seriens sista del om fabeldjuret gripen – en varelse som kan ha kommit till efter inspiration ifrån ett dinosaurieskelett!

Programledare är Tobias Svanelid