Kulturradion: Skulptur – när, var, hur? Möte med Pål Svensson och Britt-Marie Jern

P1 fredag 3 juli kl 18.15 samt 5/7 kl 16.03

Varje gång skulptören Pål Svensson ska forma ett stenblock blir det en kamp mellan honom och stenen.  Ungefär var tredje gång är det stenen som får som den vill och Pål får finna nya vägar.  En stor del av konstnärskapet handlar om just detta: att inte låsa sig alltför hårt vid en ursprungsidé, utan se nya möjligheter. 

Britt-Marie Jern är också skulptör och precis som Pål verksam i Göteborg. De har sina ateljéer på var sin sida om Göta Älv. Britt-Marie Jern är mest känd för sina porträtt i brons, hon har bl a gjort Artur Lundkvist och Maria Wine i Solna, och i Göteborg står hennes version av Dan Andersson på Järntorget.

I Borås arbetar museichefen Hasse Persson på att få skulpturer av världsklass till stadens torg och platser. Jim Dines Pinocchio har banat vägen för andra internationella storheter. Mia Gerdin undrar varför skulpturer är viktiga för de offentliga miljöerna och vilka tankar som ligger bakom det konstnärliga arbetet.

Redaktör: Mia Gerdin