Karlavagnen: Jorden vi ärvde

P4 onsdag 17 juni kl 21.40

Hur ser du på Jorden, Tellus, som vi delar med djuren och naturen? Är du orolig? Älskar du den? Jobbar du med den? Skyddar du den? Utforskar du den? Struntar du i den? Ser du dig bara som en tillfällig gäst som äter av kakan och sen lämnar ett och annat fotspår?

Hur står det till med skogarna, älvarna, bergen och jorden som skall härbärgera kärnavfall, sopor och utsläpp och samtidigt se till att vi överlever?

Ring Stina Wollter i Uppsala och berätta vad du tycker.