Kulturradion i finanskrisens spår: Konstnären och penningen

P1 tisdag 23 juni kl 18.15

I kulturradions temavecka om hur konst och kultur förhåller sig till ekonomi och finanskris är rubriken idag: Konstnären och penningen. Gunnar Bolin talar pengar och skapande med författaren Peter Kihlgård, musikern Lisa Ullén, skattejuristen Susin Lindblom och teaterchefen Sophia Artin.