En renässansmässa som berör

Knappt något musikverk före Bach var så känt som Giovanni Pierluigi da Palestrinas mästerverk ”Missa Papae Marcelli” - den lämnade ingen oberörd. Här med tyska Ensemble Officium under ledning av Wilfried Rombach.

P2 onsdag 24 juni kl 19.30