Sommar i P1: Elizabeth Gummesson

P1 fredag 17 juli kl 13.00 och kl 22.12

Titel: föreläsare, coach
Ålder: 40 år
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Trebarnsmamma som hade en framgångsrik karriär som redaktör och projektledare inom media. Efter ett livshotande gallstensanfall och ett magsår kom vändningen. Utbildade sig till coach och skrev boken Good enough – bli fri från din perfektionism. Efterfrågad föreläsare och flitigt förekommande i olika medier. Skriver nu på en bok om svartsjuka.

– Jag ska berätta om den dramatiska olycka som inträffade när jag var nio år och som satte spår för resten av livet, men också tipsa om hur man gör för att släppa kontrollbehov och bli av med prestationsångest – för gott!