Vetandets värld

P1 onsdag 22 juli kl 12.10 och kl 23.40

I år är det 500 år sedan Sveriges kanske mest berömda kyrkomålare - Albertus Pictor - dog. Det har uppmärksammats med utställningar, böcker och på många andra sätt.

Ulla de Verdier har rest runt till några av de kyrkor som har de bäst bevarade målningarna, tillsammans med latinforskaren Christina Sandquist Öberg, som arbetat med ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om Albertus Pictor.

I Vetandets värld idag ska vi följa i penselspåren efter denne Sveriges mest kände medeltidskonstnär. Albertus Pictor ligger bakom kalkmålningar på väggar och tak i hela 36 kyrkor, mestadels i Mälardalen, från slutet av 1400-talet. Ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet har kartlagt hans kyrkomålningar, och de texter som hör till bilderna, i s k språkband, något som liknats vid pratbubblor. I år, när projektet just avrapporterats, råkar det vara - 500 år sedan Albertus Pictor dog.