Det svåra valet, del 4: Den juridiska gränsen för livet

P1 torsdag 23 juli kl 11.03 och 20.03

När abortlagstiftningen infördes i Sverige 1975 var marginalen stor mellan de foster som kunde aborteras och de barn man kunde rädda. Men den medicinska utvecklingen har minskat den gränsen och idag skiljer bara några dagar. Vecka 22 har i praktiken blivit en vecka då livet står på spel genom de gränser samhället satt. Men gränsdragningen ifrågasätts från både de som jobbar med extrema aborter och de som försöker rädda för tidigt födda barn.

Det är också kontroversiellt hur man behandlar mycket för tidigt födda barn, eftersom många av de barn som överlever får bestående men. När ska man sätta in alla resurser på att rädda ett foster? Riktlinjerna är vaga och de svåra besluten hamnar hos läkarna. Olika sjukhus gör olika bedömningar.