Vetandets värld: Kemi i miljöns tjänst. Kemikalier på villovägar

P1 fredag 17 juli kl 12.10 och kl 23.40

Om man lägger ifrån sig glasögonen, och sen letar efter dem, så vet man att det är just glasögon man letar efter. Om man däremot släpper ut ett kemiskt ämne och sen försöker fånga in det igen, så är det inte så säkert att det fortfarande är samma ämne. Simsalabim - detta är den kemiska motsvarigheten till Transformers!

Ämnet har klätt om sig och omformat sig till ett annat medan de letade! Det kan ha förändrats till ett mindre miljöfarligt ämne, men lika gärna till ett alldeles okänt där man inte har en aning om hur det tänker uppträda fortsättningsvis.

Det låter skrämmande, att man vet vad man har tillverkat, men inte hur det förändras när ämnet har gjort sin nytta. Det man tillverkar är oftast nyttigt och bra, och gör sitt jobb. Ämnena är också godkända för att tillverkas och användas, trots att man inte vet de vidare ödena.

Det är ett problem för kemisterna. De allra flesta vill ju inte gärna uppfattas som ansvarslösa uppfinnarjockar utan miljökänsla. De minns med sorg i hjärtat hur det utmärkta insektsmedlet DDT kom att bli en global miljöfara som förbjöds - för att man från början inte visste att DDT bygger om sig till giftiga restprodukter med nära nog evig livslängd. Hade man vetat - så hade man kunnat ange riktlinjer för hur DDT skulle användas på ett säkert sätt.

Från miljökemikonferensen i midsomras, ICCE, hör vi hur gamla och nya ämnen vållar problem, och hur man nu tänker sig en forskarstyrd kunskapspanel som kan ge politiker och andra beslutsfattare underlag och kunskap. Det behövs för att de ska fatta rätt beslut när det bränner till. IPCP, International Panel on Chemical Pollution, kan bli rådvilliga miljöministrars hjälp globalt!