Sommar i P1: Jan Guillou

P1 lördag 15 augusti kl 13.00 och kl 22.12

Titel: författare, debattör
Ålder: 65 år
Född i Södertälje, bosatt i Stockholm
Tidigare Sommarvärd 1979, 1984, 1991, 1997

En av landets mest kända och ständigt aktuella opinionsbildare. Orädd journalist och författare som i höst utkommer med sin fyrtioförsta bok, Ordets makt och vanmakt – mitt skrivande liv. Uppmärksammad för allt från de historiska Arn-böckerna, som sålt i miljonupplagor, till sina politiska uttalanden och sin avslöjande journalistik. Hans yrkesval har medfört allt från fängelsedom 1974 till Stora Journalistpriset 1984. Sedan år 2000 ägare av Piratförlaget tillsammans med Anne-Marie Skarp och Liza Marklund.

– Jag kommer att tala om mitt långa yrkesliv eftersom det är det min höstbok handlar om och mitt huvud därför fullt av just nu. Jag ska försöka blanda klassisk musik med populärmusik.