Tendens: Obemärkt, del 2

P1 torsdag 6 augusti kl 11.03 och kl 20.03

"Kongliga direktionen över allmänna barnhuset i Stockholm överlämnar härmed barnet nummer 5252 Emma Maria till vård och uppfostran åt å närstående sida uppgivne fosterföräldrar mot de skyldigheter och rättigheter som härom nedan stadgas. Stockholm den 12 november 1875 på kunglig direktionens vägnar."

I mitten av 1800talet beräknas nästan hälften av alla barn som föddes i Stockholm vara utomäktenskapliga. Skammen och svårigheterna att försörja sej o ett barn var stora - för många ogifta mödrar fanns ingen annan råd än att lämna bort barnen. Ett alternativ var allmänna barnhuset som mot en engångssumma tog emot barnen för att sen skicka dom vidare till fosterhem.

I del 2 i Tendens sommarserie Obemärkt berättar barn till ogifta mödrar om sina upplevelser. Programmet är gjort av Rigmor Ohlsson och bygger på material ur radions arkiv.