Vetandets värld: Kemin i miljöns tjänst - Kan man inte få slippa kemikalier?

P1 fredag 24 juli kl 12.05 och 23.40

Underrubrikens fråga skulle kunna vara berättigad, om det inte var så att det inte finns någonting på jorden som inte kan beskrivas som kemikalier - ja möjligen vår tankeverksamhet eller dans, men inga saker som man kan ta på.

Kemikalier har vi alltid spritt omkring oss, och somligt vet vi mycket om, var de hamnar och hur de förändras och tas upp i levande organismer. Tänk på kvicksilver, till exempel, det är förbjudet idag. Eller bly. Men många av våra modernare ämnen har det varit knepigt att följa.

Ämnen som man har nytta av som bekämpningsmedel eller brandskyddsmedel eller rengöringsmedel av olika slag har visat sig förändras till giftiga stabila miljövärstingar. Och man ska inte glömma läkemedel som ju är gjorda för att vara giftiga i kroppen, men som kommer ut som gifter efter toaletten också.

Miljökemister världen över samlades i Stockholm i midsommarveckan för att diskutera och dela med sig av sina kunskaper. Kemisterna är ett är ett månghövdat släkte som behöver lära sig av varandra. De känner också att de har mycket att lära ut till de arma politiker som måste besluta om åtgärder när giftfrågor dyker upp på bordet. Och plötsligt kan det dyka upp en död krokodil, eller flera…