Musikmagasinet: Musikalismer – "Skriva och spela"

P2 måndag 28 september kl. 12.30, P1 lördag 3/10 kl. 23.07 och söndag 4/10 kl. 15.03

Det är som sagt lite svårt att tala om, att ta på musik. Men på Wittgensteins stränga förmaning ”Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga” svarar Musikalismer lättsinnigt ”Pyttsan!” – och motiverar ”Varav hjärtat är fullt, därav talar munnen.”

Fjärde programmet av tio handlar närmare bestämt om likheter och skillnader mellan att skriva och spela musik. Var uppstår musiken, i partituret eller i instrumentet? Vem är konstnären, vem skapar musiken: kompositören eller exekutören? Och varför förväntas musikern i vissa genrer alltid själv ha skrivit den musik hon spelar, i andra aldrig?

Dessa frågor och fler dryftar programledare Jeanette Emt med en panel som denna vecka består av gitarristen Stefan Östersjö och pianisten och kompositören Maggi Olin.