Filosofiska rummet - Göteborg filosoferar III: Hur mycket mångfald tål demokratin?

P1 söndag 29 november kl 17.03 och 4/12 kl 21.03

Tolerans, mångfald och demokrati är vackert klingande begrepp. Men också abstrakta och luddiga. Ett demokratiskt samhälle bör vara tolerant, men bör man också vara tolerant mot de intoleranta? Eller bara mot dem man ogillar? Ett demokratiskt samhälle bör omhulda mångfald. Men hur handskas ett samhälle med etnisk mångfald, om det i mångfalden finns värderingar som strider mot de demokratiska?

Programledare är Lars Mogensen.