Vetandets värld: Ugandas utmaning

P1 fredag 27 november kl 12.10

För tjugo år sedan var Uganda ett av de länder som drabbades värst av hiv och aids. Var femte ugandier var smittad och viruset lämnade många barn föräldralösa.

Under nittiotalet lyckades Uganda med något som många andra länder inte lyckades med - man lyckades bromsa epidemin och minska antalet smittade till omkring sex procent. Men än är inte slaget vunnet - att hålla viruset i schack och ta hand om de drabbade är en tung börda för ett fattigt land och det finns tecken som tyder på att antalet nysmittade ökar igen.

Vetandets värld besöker idag Uganda för att ta reda på mer om några av de utmaningar som landet står inför.