Tendens: På varsin sida fängelsemuren

P1 måndag 7 december kl 11.03 och 20.03 samt 8/12 kl 23.30

”Ju taskigare man behandlar en människa i fängelset, desto farligare blir han när han kommer ut”, säger Harri Miekkalina. Han var en av de drivande fångarna bakom den fackliga organiseringen inne på fängelserna i början av 1970-talet.

”Förutsättningarna var olika från starten och kontrasten mellan oss enorm. Men engagemanget var äkta”, säger Stig Edling, då juridikstuderande och en av de unga akademiker som stödde fångarnas kamp, fast från utsidan.

I en tid då proteströrelserna avlöste varandra enades tusentals, framförallt unga, människor under paroller som ”Riv fängelserna!”, ”Släpp fångarna loss!” och ”Stöd fångarnas kamp!”. Fängelset ansågs vara en symbol för ett slutet och förtryckande system, fången själv ett offer för en taskig barndom och en brutal samhällshierarki och hans situation var allas vårt ansvar att göra något åt.

I Tendens möter du människorna som - på varsin sida fängelsemuren - stred för fångens rätt till ett värdigt liv.