Tendens: Från offer till psykopat

P1 onsdag 9 december kl 11.03 och 20.03

Vid den mur som en gång skilde fången från friheten ligger idag välputsade segelbåtar uppradade. Vi befinner oss på Långholmen i Stockholm och det som på 1800-talet var stadens största fängelse har nu förvandlats till ett tjusigt hotell- och konferenscenter. Förändringen sen den tid då det satt fångar i cellerna är med andra ord enorm. Men vad har då hänt med synen på själva brottslingen, under den tid som gått sedan fängelset stängdes i mitten av 1970-talet?

”Då, var det omsorgen om brottslingen som stod i fokus, i allt från opinion till politik”, säger Henrik Tham, professor i kriminologi vid Stockholms universitet och själv en av de som under 1970-talet stred för att en mer human kriminalvård. ”Idag har säkerhetstänkandet tagit över. Vi ska skydda samhällsmedborgaren från den farliga brottslingen. Detta synsätt skapar en felaktig motsättning mellan honom och alla oss andra.”

Tendens om synen på brottslingen – från offer till psykopat.