Vetenskapsradion Forum: Traditioner värda att bevara

P1 måndag 30 november kl 13.20 samt 1/12 kl 19.03

I Sverige finns flera platser och byggnader som klassats som världsarv av UNESCO, Drottningholms slott, Falu koppargruva och hällristningarna i Tanum. Platserna bedöms ha ett ”enastående universellt värde” och ska bevaras för eftervärlden. Nu finns det planer på att utöka världsarven till att också skydda våra vanor och traditioner, alla de unika kulturtraditioner som vi medvetet eller omedvetet övertagit från tidigare generationer. Vilka traditioner är värda att bevara för eftervärlden?

Dessutom handlar det om vårt förhållande till bröd. I dagarna öppnade Nordiska Museet ett digitalt forum för att samla in svenska folkets minnen och tankar kring bröd.

Programledare är Urban Björstadius.