Människor och tro: Djurrätt i kristendomen

P1 fredag 27 november kl 14.03 samt 28/11 kl 17.00

Den vegetariska föreningen Vildåsnan vänder sig mot den rådande köttnormen i vårt samhälle utifrån kristen grund och drömmer om ett fredsrike på jorden där det inte förekommer något våld mot djur. Hör Vildåsnans ordföranden Olof Svensson berätta om sin tro och hur han reagerar på de senaste uppgifterna om vanvård av grisar på svenska gårdar.

Hur förhåller sig unga människor i det mångkulturella Sverige till religion? Nu kommer ny forskning som belyser hur unga får kunskap om religion och hur engagerade är de i religiösa frågor.

Religionssociologen Anders Sjöborg berättar om trender och mönster och på vilket sätt utvecklingen i Sverige stämmer överens med hur ungdomar i andra länder ser på religion.