Radio Totalnormal - debut i P4

Sköra och sköna människor, alla med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, gör radio på sitt sätt.  Målet är att skapa förståelse, förändra attityder och ta bort fördomar. 

P4 torsdag 24 december kl 16.03