Presskommuniké styrelseordförande Ove Joanson

Sveriges Radios styrelseordförande Ove Joanson meddelade idag public service-bolagens ägarstiftelse att han inte står till förfogande för en ny förordnandeperiod vid nästa årsstämma som hålls den 26 mars 2010.

Ove Joanson säger:
- Jag har varit ordförande för Sveriges Radio i sju år, längre tid än någon av de övriga public service-bolagens ordföranden. I sammanlagt 19 av de senaste 26 åren har jag varit antingen VD eller styrelseordförande i SR.
- Det är ett bra tillfälle att lämna uppdraget nu när Sveriges Radio står på topp. Vi åtnjuter högre förtroende hos allmänheten än något annan svenskt företag och vår lyssning ökar stadigt.
- Och den nya radioledning som styrelsen tillsatte för ett år sedan leder företaget på ett stabilt och föredömligt sätt.
- Goda skäl talar alltså för ett skifte på ordförandeposten när Sveriges Radio nu går in i den nya avtalsperiod som riksdagen beslutade om häromveckan.

Pressbild: Ove Joanson

http://sverigesradio.se/Diverse/AppData/isidor/images/News_images/1066/844521_1333_2000.jpg 

foto: Mattias Ahlm/SR

För kontakt: Ove Joanson mobil: 070 590 31 58